Nu blir allt lättare att göra en felanmälan

Nu har vi en speciell felanmällan, testa du med: http://www.elgruppenvast.se/felanmalan/